โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานงานป้องกันปราบปราม ใน ตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 552 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานงานป้องกันปราบปราม ใน ตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้สื่อข่าวได้ทราบจากแหล่งข่าวสภ.พนา โดยมี พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์รรท.ผกก.สภ.พนา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสางาน ป้องกันปราบปรามได้เข้าอบรมพัฒนาการ เพิ่มประสิทธิภาพ และยุทธวิธีต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ท.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ภ.3 ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดทั้ง พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานฯ ณ ศฝร.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามจะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 เข้าอบรมฯอย่างพร้อมเพียงได้สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงาน สายงานป้องกันปราบปรามนี้เป็นอย่างยิ่งได้เรียนรู้ พัฒนาการเทคนิคใหม่ๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาพ/ทีมข่าว/.ข่าว.ประวัตินิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 552 ครั้ง