กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย ประกอบพิธีสดุดีวีรกรรม เหล่าอาสาสมัครทหารพราน เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารพราน ครบรอบปีที่ 44

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 5307 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย ประกอบพิธีสดุดีวีรกรรม เหล่าอาสาสมัครทหารพราน เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารพราน ครบรอบปีที่ 44

ที่หน้าอนุสาวรีย์วีรชนอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัย กรมทหารพรานที่ 26 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนอาสาสมัครทหารพราน เนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน ครบรอบปีที่ 44 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียสละชีวิตในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลัง โดยมีชมรมทหารพราน พร้อมด้วยข้าราชพลเรือนเข้าร่วมสดุดีและระลึกถึงความเสียสละ โดยได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าทหารพรานที่เสียชีวิตและมอบโล่เครื่องหมายทหารพรานพร้อมประกาศนียบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทหารพราน สำหรับประวัติทหารพราน กองทัพบกได้จัดทำโครงการหน่วยรบนอกแบบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจัดเป็นกำลังกึ่งทหารในลักษณะหน่วยอาสาพิเศษ ชื่อ โครงการ 513 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยทหารพรานจึงถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว สหรัฐ แก้วตา/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 5307 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44