ฉะเชิงเทรา-ทอดผ้าป่าน้ำประปา ชาวบ้าน ต.หนองจอก ดีใจมีน้ำประปาใช้หลัง40ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ใช้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 674 ครั้ง

ฉะเชิงเทรา-ทอดผ้าป่าน้ำประปา ชาวบ้าน ต.หนองจอก ดีใจมีน้ำประปาใช้หลัง40ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ใช้

วันนี้ (18 ก.ค.65) ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองกำนันพลู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดการใช้ประปาหมู่บ้าน โดยมีนายไพเราะ ล้ำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก คณะผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำประปาใช้มากว่า 40 ปี
นายไพเราะ ล้ำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก กล่าวว่า การเปิดการใช้น้ำประปาในครั้งนี้ มาจากการทอดผ้าป่าและจากการสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ นายปัญญา ขวัญเมือง / นายมนู ขวัญเมือง / สจ.รุ่งวุฒิ เจิมภักดี สมาชิก อบจ. จังหวัดฉะเชิงเทรา/ ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. ร่วมทอดผ้าป่านำเงินมาดำเนินการซื้อท่อ ซื้อมิเตอร์ และประสานกับทางประปาเทพราช เพื่อขอต่อน้ำประปามาใช้ให้กับชาวบ้าน จำนวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งสาเหตุที่ต้องทำการทอดผ้าป่าดำเนินการนำรายได้มาจัดซื้อมิเตอร์ และซื้ออุปกรณ์ต่างๆเอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากการประปาในพื้นที่ ทาง อบต.จึงได้ทำการทอดผ้าป่า และทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อให้ได้มีน้ำประปาใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสโลแกนที่ว่า “หนองจอกไม่ทิ้งกัน”
ปล่อยสัมภาษณ์ นายไพเราะ ล้ำเลิศ นายก อบต.หนองจอก(คนแรก)
ทางด้านนายวิโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลหนองจอก กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านหลายหลังคาเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ ส่งผลให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ต้องใช้น้ำฝน น้ำที่กักเก็บไว้ และน้ำจากทาง อบต.มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำประปาใช้
ปล่อยสัมภาษณ์ นายวิโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.หนองจอก อ.บางปะกง(คนที่ 2)
ส่วนทางด้าน น.ส.สุวรรณี แดงน้อย ชาวบ้าน ม.9 ต.หนองจอก กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะได้มีน้ำประปาใช้ หลังจาก 40 ปีที่ผ่านมา ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก โดยต้องขอน้ำจากทาง อบต.มาใช้อุปโภคบริโภค หรือใช้น้ำฝน น้ำคลอง และต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้มีน้ำประปาใช้
ปล่อยสัมภาษณ์ น.ส.สุวรรณี แดงน้อย ชาวบ้านม.9 ต.หนองจอก(คนที่ 3 )
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 674 ครั้ง