สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศาในโครงการชุมชนยั่งยืน ทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 608 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศาในโครงการชุมชนยั่งยืน ทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 18 กรกฎาคม 65
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการชุมชนยั่งยืน.พร้อมคณะ
โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา ,พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อย ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา ,
นางสาวสิริพรรณ อมรสิน ประธาน กต.ตร.สภ.ปทุมราชวงศา นายอารีย์ สว่างเนตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองข่า, ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา มอบหมายให้ชุด ชุมชนยั่งยืน นำผู้เข้าร่วม ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนยั่งยืน
เดินทางไปทัศนศึกษากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า ที่ศูน์เรียนรู้โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1 อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมี
คุณสิริพรรณ อมรสิน ประธาน กต.ตร.สภ.ปทุมราชวงศา เป็นวิทยากร พร้อมกับมอบเงิน เสื้อ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้ ตามโครงการชุมชนยั่งยืน ผู้สื่อข่าวจะสังเกตเห็นได้ว่าโครงการชุมชนยั่งยืนไปศึกษาดูงานการทำเห็ดนางฟ้า.บรรจุถุงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเรียนรู้ที่ดี นำไป สู่ครอบครัวซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีอยู่มีกินและเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วย. ยังมีผู้เข้าร่วม อบรมเรียนรู้ในโครงการนี้ว่า ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จะนำ จากการเรียนรู้การทำเห็ดนางฟ้าในครั้งนี้ไปใช้ ไปทำ เพื่อเป็นอาหารหากมีมากก็จะขาย เป็นการสร้างรายได้อีกด้วย.
ภาพ/ ทีมข่าว./.ข่าวประวัตินิธิเตชะยศสกุล. รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 608 ครั้ง