ผู้ค้าสลากรากหญ้าร้อง บก.ปปป.กรณีตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายย่อย 5 หมื่นราย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 929 ครั้ง

ผู้ค้าสลากรากหญ้าร้อง บก.ปปป.กรณีตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายย่อย 5 หมื่นราย

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 18 ก.ค. 65 ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลาง(บช.ก.) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.

ตัวแทนชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทย เดินทางมาพบ พงส.บก.ปปป. ยื่นเรื่องร้องให้ตรวจสอบการทำงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้
1.ตรวจสอบการตัดสิทธิ์ของผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศ 50,000 ราย 2. ตรวจสอบโครงการสลากดิจิทัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการจัดสรรโควต้า 3.ตรวจสอบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สลาก 3 หลัก(N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6หลัก (L6) 4.ตรวจสอบการมาได้มาซึ่งสลากฯชุด 5 ใบ และ 10 ใบ

เนื่องด้วยผู้ได้รับการลงทะเบียนในโครงการผู้ซื้อ-จองถ่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2558 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการนำสลากไปขายให้กับผู้บริโภคตามราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จำนวน 150,000 ราย ได้ทำการซื้อ-จองสลากล่วงหน้ากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายแก่ผู้บริ โภคตลอดมา และผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ซื้อสลากฯจากสำนักงานฯ ในโครงการผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯคนละ 500ใบต่องวดในราคาใบ
ละ 70.40 บาท และขายสลากให้กับผู้บริ โภคในราคาใบละ 80 บาท เมื่อขายสลากแล้ว ผู้ลงทะเบียนฯแต่ละคนจะได้กำไรงวดละ 4,800 บาท โดยในหนึ่งเดือนมีการออกรางวัล 2 รอบ ผู้ลงทะเบียนฯแต่ละคนจะมีรายได้
จากการจำหน่ายสลากฯเดือนละ 9,600 บาท จนกระทั่งวันที่ 20 เมยายน 2565 ผู้ลงทะเบียนฯประมาณ 8,000 ราย ไม่สามารถ ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม2565ได้ ในวันเดียวกัน

ทันทีที่ผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ ไม่สามารถ ซื้อ-จองสลากฯได้ ต่างสอบถาม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ ซื้อ-จองถ่วงหน้าสลากฯ ได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและแจ้งกลับมาว่า ผู้ลงทะเบียนฯที่ไม่สามารถ ซื้อ-จองสลากฯ ล่วงหน้าได้(ผู้ที่โดนตัดสิทธิ์) เนื่องจากพบสลากฯของผู้โดนตัดสิทธิ์ อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มังกรฟ้า โดยไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม มีการแจ้งจากข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากฯและจดใส่กระดายมาให้ผู้โดนตัดสิทธิ์เท่านั้น และแจ้งให้ผู้โดนตัดสิทธิ์ยื่นหนังสือคำร้องต่อสำนักงานสลากฯเพื่อให้ สำนักงานสลากฯ ตรวจสอบและขอคืนสิทธิ์ให้กับผู้
โดนตัดสิทธิ์ที่ยืนยันว่ามีการขายเอง ไม่มีการขายช่วงส่งแพลตฟอร์มแต่อย่างใด บางท่านก็มีความพิการทางสายตา ,พิการแขนขา และ หลายๆท่านก็มีการติดเชื้อโควิด-19 มีใบรับรองแพทย์อย่างถูกต้อง ต่างทำหนังสือคำร้องต่อสำนักงานสลากฯ เพื่อขอความเมตตาทางสำนักงานฯตรวจสอบอีกครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดและการตัสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในระ หว่างสอบสวนคดี ระหว่างตำรวจกับแพลตฟอร์มมังกรฟ้ายังไม่เสร็จสิ้นเพราะมีการส่งหมายเรียกผู้ที่ โดนตัดสิทธิ์มาให้ปากคำต่อ สโมสรสถานีตำรวจ(ตามเอกสารแนบท้าย 1. 1) แต่ผู้โดนตัดสิทธิ์ โคนตัดช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวตั้งแต่วันที่ 20 เมมายน 2565 โดยทันทีประมาณวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้น ไป ทางผู้โดนตัดสิทธิ์ทยอยได้รับหนังสือยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จอง
ล่วงหน้าลงวันที่ 20 เมยายน 2565 แต่ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 28 เมยายน2565 (ตามเอกสารแนบท้าย
1.2) โดยหลักการปฏิบัติ สำนักงานสลากฯต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์เข้าไปชี้แจง และแสดงหลักฐานว่า ผู้ถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายจริง หรือผู้ถูกตัดสิทธิ์มีเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบทั่วไปอย่างน้อยประมาณ 30 วัน ทางสำนักงานสลากฯถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ หลังจากนั้นทางผู้ถูกตัดสิทธิ์รวมตัว ยื่นหนังสือคำร้องขอความเป็นธรรมในวันที่ 25 เมษายน 2565 กับทางสำนักงานสลากฯ นำโดยนายบรรจง เทพชมพู(ผู้พิการทางสายตา)ก็ได้รับการเพิกเฉยจากสำนักงานสลากฯ
จนทำให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์ รวมตัวไปที่ศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้มีสิทธิ์การซื้อจองสลากฯเพื่อทำมาหาเลี้ยงครอบครัว จนกว่าจะมีการตรวจสอบ ผู้ถูกตัดสิทธิ์เป็นรายบุคคลไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น แต่สุดท้ายศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้อง
จึงไม่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราว จนทางผู้ตัดสิทธิ์หมดหนทางทำมาหากิน
วันนี้พวกเราจึงต้องมายื่นร้องขอความเป็นธรรมจาก บก.ปปป.ให้ตรวจสอบการทำงานของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ซึ่งมีผู้ค้ารายย่อยจำนวนหนึ่งไปปักหลักประท้วงรัฐบาลที่ทำเนียบฯ ด้วย

เบื้องต้นพนักงานสอบสวน บก.ปปป.รับเรื่องไว้ตรวจสอบและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 929 ครั้ง