ปิดแผ่นทองปฐมฤกษ์ ถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 978 ครั้ง

ปิดแผ่นทองปฐมฤกษ์ ถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เมื่อวัน 16 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพีนง จ.น่าน จัด
พิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตสังฆราชา อดีตเจ้าอาวาส อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านและบรรพบุรุษชน และพิธีบวงสรวงถวายเทพยดาอารักษ์
เวลา 08.00 น.- คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา 08.39 น. พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่านประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
นายบัณฑูร ล่ำซำ อุบาสกผู้ให้การอุปถัมภ์ การบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง(สักการะอดีต
สังฆราชาและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ครูบาสังฆแห่งนครน่าน)
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง(สักการะดวงวิญญาณอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านและ
เทพยดารอารักษ์ทั้งหลาย
ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาเบญจศีล
ประธานสงฆ์ ให้ศีล ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 • พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
  ประกอบพิธีเจิม แผ่นทอง ปฐมฤกษ์
  พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประกอบพิธีเจิม แผ่นทอง
  ปฐมฤกษ์ แผ่นที่ 2 พระเดชพระคุณพระชยานันหมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
  ประกอบพิธีเจิม แผ่นทอง ปฐมฤกษ์ แผ่นที่ 3
  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีเจิม แผ่นทอง
  ปฐมฤกษ์ แผ่นที่ 4 นายบัณฑูร ล่ำชำ อุบาสกผู้ให้การอุปถัมภ์การบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าฯ
  ประกอบพิธีเจิม แผ่นทอง ปฐมฤกษ์ แผ่นที่ 5
  พระสงฆ์เจริญชยมงคลกถา (เจ้าหน้าที่ลั่น ฆ้อง กลอง ระฆัง) ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์
  พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
  ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำกราบนมัสการพระรัตนตรัย กล่าวคำลาพระสงฆ์
  เสร็จพิธี ในการนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก และยังรอรับบริจาคแผ่นทอง..ณวัดพระธาตุอยู่..เชิญบริจาคได้ สาธุๆๆ วิสุทธิ์ ศรีเมือง /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 978 ครั้ง