ตักบาตรเทียน “หนึ่งเดียวในโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 606 ครั้ง

ตักบาตรเทียน “หนึ่งเดียวในโลก
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบุญยืน (พระอาราหลวง ) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายพงษ์นรินทร์ สุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมคณะศรัทธาอำเภอเวียงสา และพ.ต.พิบุญชัย ณ ลไพ๓น ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมงานประเพณีใส่บาตรเทียน ชาวอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หนึ่งเดียวที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2344 หลังจากเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ได้ทรงสร้างวัดบุญยืนได้ 1 ปี (วัดบุญยืนสร้างเมื่อ พ.ศ.2343) โดยในยุคโบราณที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปในเวียงสา ได้กำหนดเอาวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 10 เหนือ) หรือหลังวันเข้าพรรษา 1 วัน
จัดพิธีสูมาคารวะหรือพิธีขอขมาแก่เจ้าคณะอำเภอและพระชั้นผู้ใหญ่ขึ้น ในขณะที่พุทธบริษัททั้งหลายต่างก็ถือเอาวันเดียวกันนี้ นำเทียนและดอกไม้มาถวายแก่พระภิกษุ-สามเณร เพื่อให้ได้มีแสงสว่างไว้ปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาพระธรรมวินัยในยามค่ำคืน ซึ่งสอดคล้องกับพุทธบัญญัติที่ให้ญาติโยมได้ถวายเทียนให้กับพระภิกษุ -สามเณร
ประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสามาเป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นประเพณีที่มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ใส่บาตรร่วมกัน ที่อื่นปรากฏเฉพาะคฤหัสถ์ใส่บาตรพระเพียงอย่างเดียว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้อยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสา
ปีนี้ตักบาตรเทียน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มีศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก มีเด็กและเยาวชนอีกด้วย ณ บริเวณหน้าวิหารวัดบุญยืนพระอารามหลวง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณีที่อยู่คู่บ้าน คู่เมืองของชาวอำเภอเวียงสา

ตักบาตรเทียนหนึ่งเดียวในโลก #เวียงสาน่าน

อำเภอเวียงสา #จังหวัดน่าน #WiangSa #Nan/ขอบคุณข้อมูลเพจที่นี่เวียงสา/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 606 ครั้ง