ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา “พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก” วัดเทพโลกอุดร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 987 ครั้ง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา “พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก” วัดเทพโลกอุดร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง พลตรี รุศมนตรี จิณเสน อดีต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38, พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก พร้อมทั้งโปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา มาประดิษฐานที่วัดเทพโลกอุดร บ้านมงคลนิมิต ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
โดยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายช่างจะดำเนินการประกอบองค์พระเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ และวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีขอขมากรรม และอาราธนาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานชุกชี ต่อจากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก
สำหรับ พระพุทธรูปปางเปิดโลก เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วจะต้องกลับสู่โลกมนุษย์หรือเทวาลัยโลกมนุษย์ และทะลุถึงโลกของนรก จึงให้ถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกหมายถึงโลกทั้งสามได้เปิดทะลุถึงกัน ให้บุญกุศลที่พระองค์ทรงเทศนาธรรมโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น จะได้มีอานิสงส์ในสรวงสวรรค์ในโลกมนุษย์และในนรกพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้ พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก วัดเทพโลกอุดร บ้านมงคลนิมิต ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน ที่ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น มีความสูง 7 เมตร น้ำหนัก 4.5 ตัน เป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ศิลปะคันธราช มีพุทธลักษณะที่สมจริงเหมือนมีชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาสักการะกราบไหว้ ให้สัมผัสถึงความเมตตาพระพักตร์ของพระพุทธองค์จะหันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับจังหวัดน่าน เปรียบเสมือนพระพุทธองค์ทรงได้โปรดชาวจังหวัดน่านให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งภายในบริเวณวัดเทพอุดร เป็นสถานที่สงบเงียบ บรรยากาศร่มรื่น มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อถึงฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกสวยงามแบบ 360 องศา และจะเป็นวัดที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมและเป็นที่อบรมศีลธรรมของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้แล้วยังเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจโดยนำ คำสอนของพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, นักท่องเที่ยว รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมชม และกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก วัดเทพโลกอุดร บ้านมงคลนิมิต ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลสืบไป
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 987 ครั้ง