เลือกตั้ง ผญบ.บ้านสำเภาฯ “ดีเจปอนด์”
ไร้คู่แข่ง เพราะมีความหมาะสม นำความสุขความเจริญมาสู่หมู่บ้านได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1418 ครั้ง

เลือกตั้ง ผญบ.บ้านสำเภาฯ “ดีเจปอนด์”
ไร้คู่แข่ง เพราะมีความหมาะสม นำความสุขความเจริญมาสู่หมู่บ้านได้

ตามที่ นายดำรงค์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำเภา หมู่ที่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และทางที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดย นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้มีประกาศของอำเภอเมืองแพร่ กำหนดรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขึ้น ช่วงวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ มีผู้สมัครเพียง 1 คน คือ นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย (ดีเจปอนด์) นักจัดรายการวิทยุอิสระ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
และผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้านหญิง คนแรก ของบ้านสำเภา หมู่ที่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ อีกด้วย

จากการรับสมัคร “ผู้ใหญ่บ้าน” บ้านสำเภา หมู่ที่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ฯ ครั้งนี้ ทางชาวบ้านมีความเห็นตรงกันว่า อยากได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และต้องเป็น “ผู้ประสานสิบทิศ” กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย สำหรับ นางเครือวัลย์ ปัญญาไวย (ดีเจปอนด์) นี้มีคุณสมบัติครบพร้อมทุกด้าน เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำความสุขความเจริญมาสู่หมู่บ้านต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1418 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44