พุทธศาสนิกชนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565ท่ามกลางสายฝนและเมฆหมอกพัดผ่านองค์พระเจ้าปางเปิดโลกเป็นบรรยากาศที่สวยงามยิ่ง
เมื่อค่ำวันนี้ ที่13 กรกฎาคม 2565 ที่วัดเทพโลกอุดร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน พระนิรัช จตตสลโล (พระนิรัช จันตะสัลโล) เจ้าอาวาสวัดเทพโลกอุดร ประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรี รุศมนตรี จิณเสน อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ประธาน ฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมพิธีเวียนเทียน รอบองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่พึ่งนำมาประดิษฐานที่ วัดเทพโลกอุดร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหวับูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวท่ามกลางสายฝนและเมฆหมอกพัดผ่านองค์พระเจ้าปางเปิดโลกเป็นบรรยากาศที่สวยงามยิ่ง
ส่วนการเวียนเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวม เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็น การเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาล ในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับ เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามสถานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี
/ถาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/ บุญยงค์ สดสอาเ รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง