ปทุมธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 255 ครั้ง

ปทุมธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ การนี้ นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก
นายพัฒนา กันอำพล ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน ณ อุโบสถ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 255 ครั้ง