คณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ “เจริญชัยยะมงคลคาถา” มอบคำสั่งแต่งตั้ง “พระไกร” รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำชำ และพระเลขาเจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 289 ครั้ง

คณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ “เจริญชัยยะมงคลคาถา” มอบคำสั่งแต่งตั้ง “พระไกร” รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำชำ และพระเลขาเจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่วัดสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระครูสุนทรธรรม
นิทัศน์ บังเมฆ เจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ พร้อมคณะสงฆ์ ได้เจริญชัยยะมงคลคาถามอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแด่ พระนัธทวัฒน์ สุวณณภทฺโท “พระไกร” ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำชำ และพระเลขาเจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ โดยมี นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นายนคร แอบแฝง นายชาติ เหมืองหม้อ รองนายกอบต.ร่องฟอง สมาชิกสภาในตำบลน้ำชำพร้อมคณะศรัทธาชาวบ้านตำบลน้ำชำ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี

ทาง พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ บังเมฆ เจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำเจริญพรกับคณะศรัทธาชาวบ้านตำบลน้ำชำว่า พระนัธทวัฒน์ สุวณณภทฺโท เป็นพระที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นผู้นำของพุทธศาสนา จึงมอบมายให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำชำ และพระเลขาเจ้าคณะสงฆ์ตำบลห้วยม้า-น้ำชำ ให้ทำหน้าที่ตรงนี้ และขอฝากให้คณะศรัทธาชาวบ้านตำบลน้ำชำช่วยดูแล เพื่อช่วยกันพัฒนากิจการทางพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วย

ธีรพงษ ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 289 ครั้ง