วิงวอนโจรลักลอบตัดไม้พะยุงหยุดปฏิบัติการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดื้อดึงฝ่าฝีนขี้กลากกินแน่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 242 ครั้ง

ร้อยเอ็ด/…
วิงวอนโจรลักลอบตัดไม้พะยุงหยุดปฏิบัติการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดื้อดึงฝ่าฝีนขี้กลากกินแน่
โจรปฎิบัติการเดือนเดียวลักลอบตัดไม้พะยุงจำนวน 14 ต้น คิดเป็นมูลค่า สองล้านบาท ล่าสุดคืนเดียว / ก.ค.2565 ลักลอบตัด 7 ต้น ในป่าสาธารณะชื่อ”ดงนางย่อง” ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 13 ก.ค.2565 นายคำภู น้อยสิบ อายุ 52 ปี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นำรูปถ่ายตอไม้พยุงที่โจรลักลอบตัดไม้พยุงในป่าสาธารณะดงนางย่อง จำนวน 14 ตอไม้ =14 ต้น ที่ถูกลักลอบตัดจำนวน ุ6 ครั้ง/เดือน คิดเป็นมูลค่า สองล้านบาทขึ้นไลน์ให้ผู้สื่อข่าวดู
ล่าสุดเหตุเกิด 2 ก.ค.2565 ไม้พยุงถูกลักลอบตัด จำนวน 7 ต้น ในป่าสาธารณะดงนางย่อง ผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านล้อมจับ โจรหลบหนีทิ้งรถกะบะพร้อมไม้พะยุง 31 ท่อน พร้อมวิงวอนโจรผ่านสื่อฯให้หยุดปฏิบัติการ เพื่อเห็นแก่ลูกหลานในอนาคตที่ต้องใช้ป่าเป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านวิงวอนโจรผ่านสื่อฯหยุดเถอะคุณโจร จะเก็บอนุรักษ์ต้นไม้ไวัใหลูกหลานในชุมชนพร้อมแนวทางการรักษาต้นไม้ จะไปกราบนิมนต์หลวงพ่อ หลวงตา พระภิกษุในวัด นำพาชาวบ้านหนองบัวทองและลูกๆหานๆบวชป่า[บวชต้นไม้] เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า ผู้ใดฝ่าฝืนขี้กลากกินนะ
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 242 ครั้ง