งานบุญประเพืณีแห่เทียนเข้าพรรษา
บุญชำฮะของ ชุมชนยางพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง

งานบุญประเพืณีแห่เทียนเข้าพรรษา
บุญชำฮะของ ชุมชนยางพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อเวลา 16:00 น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี
นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็น ประธานอุปถัมภ์ งานบุญชำฮะและงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของชุมชนยางพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
มีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางศิริวัฒน์ เสมอภาค นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานของชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมบทบาทของชุมชน การมีส่วนรวมระหว่างภาครัฐกับชุมชน ให้เข้มแข็ง
งานบุญชำฮะ เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ร่วมกัน ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชุมชนและครอบครัว ซึ่งไม่ได้จัดเป็นเวลา 3 ปีแล้วเนื่องจากโรคโควิด-19 ในจัดงานครั้งนี้คุณสุขสมรวย วันทนียกุล และกลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับชุมชน วัดและโรงเรียน ประมาณ 100,000 บาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชนสืบไป ในช่วงบ่ายมีพิธีแห่เทียนพรรษาเพื่อไปทอดถวายวัดอำนาจในชุมชนยางพัฒนา โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กรรมการชุมชน และประชาชน มาร่วมงานตลอดทั้งวันยังมี กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ได้มาส่งเสริม งานบุญครั้งนี้ด้วย คุณสุขสมรวย วันทยกุลยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อยากให้ทุกท่านได้ อนุรักษ์วัฒนธรรมบุญประเพณีต่างๆ อันดีงามนี้ไว้เพื่อสืบทอดไว้ให้ลูกหลานเราได้เห็นตลอดไป .
ภาพ /ข่าว ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล. รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง