อยุธยา – พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 417 ครั้ง

อยุธยา – พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยประชาชน พุทธศาสนิกชน นำอาหารคาวหวาน มาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หลังจากที่ทางวัดใหญ่ชัยมงคล ได้งดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มานานกว่า 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 )
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรแล้ว ยังได้ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา จากนั้น ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปใช้ประกอบกิจวัตรประจำวันในช่วงระหว่างจำพรรษาอีกด้วย โดยกิจกรรม พุทธศาสนิกชน ยังตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท ยังคงปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) อย่างเคร่งครัด และในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลก

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 417 ครั้ง