ปทุมธานี- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 929 ครั้ง

ปทุมธานี- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
   ในการนี้ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
   การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  พุทธศาสนิกชนจึงได้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เนื่องจากในสมัยอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระสงฆ์จึงต้องอาศัยเทียนเพื่อจุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา การถวายเทียนพรรษาจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คือตั้งแต่ก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ นอกจากนี้ ในเทศกาลดังกล่าว พุทธศาสนิกชนยังถือเป็นโอกาสในการทำความดีและบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และงดเว้นการทำบาปทั้งปวง

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 929 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44