ปทุมธานี- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 608 ครั้ง

ปทุมธานี- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น.ผู้สื่อข่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัดในพื้นที่
โดยมีนายยอด ภู่ฉลิมตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตำบลคลองควาย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้านนายยอด ภู่เฉลิมตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เครื่องไทยธรรม และถวายปัจจัย
จำนวน ๖ วัด พร้อมให้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมรักษาขนบธรรมเทียมประเพณีสืบสานประเพณี
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายไปตามถนนเพื่อถวายเทียนพรรษาเครื่องไทยธรรมและปัจจัยวัดที่ ๑. วัดป่าอริยธรรม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีจากนั้นร่วมถวายวัดที่ ๒.วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จากนั้นถวายวัดที่ ๓. วัดป่าภูริทัตตทปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีจากนั้นได้เดินทางไปถวายที่วัดที่ ๔.วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยวัดที่ ๕. ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมวัดสามัคคิราราม
และวัดสุดท้ายวันที่ ๖. ถวายเทียนพรรษาและเครื่องปัจจัยไทยธรรมวัดสุราษฎร์รังสรรค์ซึ่งเป็นวัดสุดท้าย
ในการนี้มีประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 608 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44