อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 585 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก มีข้อราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนโยบายจังหวัดพิษณุโลกที่จะชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม.
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 585 ครั้ง