จิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ปิดศูนย์โควิดถาวร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 451 ครั้ง

“จิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ปิดศูนย์โควิดถาวร
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 0900 กองพลทหารม้าที่1 โดยกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่2 จัดจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลท่าวังผา ขนย้ายสิ่งของ เก็บอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม ณ วัดป่านันทบุรี ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน เนื่องจากปิดศูนย์โควิดอย่างเป็นทางการเข้าโรคประจำถิ่น เก็บเต้น ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่ของวัดให้กลับอยู่ในสภาพเดิม และเพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโลหิตอย่างเคร่งครัด
“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส”
/ภาพข่าว/ม้าศึก/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 451 ครั้ง