อำเภอสูงเม่นฯ จัดกิจกรรม “ลงแขกดำนาปลูกข้าว” สืบสานและอนุรักษ์การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 521 ครั้ง

อำเภอสูงเม่นฯ จัดกิจกรรม “ลงแขกดำนาปลูกข้าว” สืบสานและอนุรักษ์การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่นและนายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอสูงเม่น ร่วมทำกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว เพื่อสืบสานและอนุรักษ์การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่มีมาช้านานและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ นำโดยผู้ใหญ่วันเพ็ญ เดชอุดมชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย และคณะทีมงาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการทำกิจกรรมปลูกข้าวดำนาของนายอำเภอสูงเม่นและนายกกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นในครั้งนี้ชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็ชื่นชมเป็นบรรยากาศที่น่ารัก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 521 ครั้ง