ผอ.รพ.น่าน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มอายุ และวัคซีนพาสปอร์ต ที่ รพ.น่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 596 ครั้ง

ผอ.รพ.น่าน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มอายุ และวัคซีนพาสปอร์ต ที่ รพ.น่าน 2 ทุกวันศุกร์ 09.00 –15.00 น.
ชาวน่านชุมชนเมืองทุกกลุ่มอายุ กว่า 200 คน เฮไปรับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มอายุ และวัคซีนพาสปอร์ต ณ ชั้น 4 รพ.น่าน (2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ฝั่ง อำเภอภูเพียง เปิดให้บริการ 09.00–15.00 น.ทุกวันศุกร์ หลังมีมีข่าวทางโซเชี่ยน ซึ่งช่วงนี้มีสัญญาณว่ากำลังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีผู้ไปรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น สายพันธุ์ย่อย BA.4 -BA.5 รพ.น่าน ยังตรวจไม่พบ และไม่รุนแรงตามข่าวโซเชียล คนน่านฉีด ครบ 3 เข็ม กว่า 80 % ผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ติดต่อได้ รพ.น่านมีวัคซีนเพียงพอ
วันนี้ 8 ก.ค. ที่ โรงพยาบาลน่าน (2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ฝั่ง อำเภอภูเพียง แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี เข็ม 1–เข็ม 5 ให้บริการ ทุกกลุ่มอายุ และวัคซีนพาสปอร์ต ณ ชั้น 4 รพ.น่าน (2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ฝั่ง อำเภอภูเพียง เปิดให้บริการ 09.00–15.00 น.ทุกวันศุกร์ ผู้ที่จะทำวัคซีนพาสปอร์ต ให้นำหนังสือเดินทาง Passport ฉบับตัวจริง หรือสำนา บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับตัวจริง หรือสำเนา ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองครั้งละ 50 บาท/เล่ม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการฉีดวัคซีนโควิด 054-719000
นาง ปวีณา ยะใหม่วงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า วันนี้ แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้เปิดหน่วยบริการโรงพยาบาลน่าน เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ให้บริการ ทุกกลุ่มอายุ และวัคซีนพาสปอร์ต ณ ชั้น 4 รพ.น่าน (2) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ฝั่ง อำเภอภูเพียง เปิดให้บริการ 09.00–15.00 น.ทุกวันศุกร์
วัคซีนซีนที่ฉีดวันนี้เป็นวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 “ไฟเซอร์จุกสีส้มจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กโดยเฉพาะ ฉีดให้กับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ อายุ 5-11 ขวบ ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ ไฟเซอร์จุกสีม่วง แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด- 19 ในจังหวัดน่าน ณ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อประมาณ 20 คน มีผู้อยู่ในความดูแล พันกว่า คน พันธุ์ย่อย BA.4 -BA.5 รพ.น่าน ยังตรวจไม่พบ และไม่รุนแรงตามข่าวโซเชียล ถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกลัว ถ้ามีผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ติดต่อได้ รพ.น่านมีวัคซีนเพียงพอ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ครบ 3 เข็ม กว่า 80 % ต้องขอบคุณคนน่านที่ให้ความร่วมมือ
ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อทาง ATK เอง พบเชื้อ ก็เข้าระบบการรักษากักตัวอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาลน่านมีความพร้อมในด้านสาธารณสุข มีหมอพร้อม ยาพร้อม เตียงพร้อม ถ้ามีผู้ป่วยทาง รพ.น่าน สามารถล็อกได้ แต่ไม่ประมาท รพ.น่าน สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เมื่อตรวจพบเชื้อทาง ATK มีช่องทางติดต่อหลายช่องทาง โทรศัพท์ ทางไลน์ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่ รพ.น่าน ทาง รพ.จะส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจถึงบ้าน ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบของกระทรวงสาธารณสุขจัดยา พร้อมอาหารส่งให้
หน้ากากอนามัย ขอให้ใส่ไว้ก่อนเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด สถานที่แออัด ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัวและรีบไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลงได้/ถาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 596 ครั้ง