ประธานหอการค้าจังหวัดน่านนำคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 469 ครั้ง

ประธานหอการค้าจังหวัดน่านนำคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
วันนี้ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30 น นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่านนำคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยนายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและคณะ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของวิทยาลัย กลุ่มวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เยี่ยมชมงานเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีวัฒนธรรม และชมการสาธิตการผลิตอาหาร เกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ชมผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านจากกลุ่มคัตเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโรงคั่วกาแฟภูมิใจ Coffee Farm อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และยังได้เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ที่ร้านบ้านถั่วลิสง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สร้างความประทับใจแก่คณะของ สปป.ลาว เป็นอย่างยิ่ง เป็นการเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ได้รับความรู้มากอย่างเต็มที่และดีกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา
ทางด้านนายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาดู นวัตกรรมและธุรกิจ ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน มีการช่วยเหลือธุรกิจให้คืบหน้า พัฒนาหลายภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และมหาวิทยาลัยเข้า มาช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็ง มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ทำให้ธุรกิจได้เคลื่อนและมีกำไรมากขึ้นมา การลงพื้นที่ดูงานวันนี้ได้รับความรู้มากและความก้าวหน้าหลายอย่างมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มีแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุนที่ก้าวหน้ าไปอีกระดับหนึ่ง
/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 469 ครั้ง