สนง.ปภ.น่าน รับมอบอุปกรณ์เครื่องกลสาธารณภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้น รวดเร็วและทันท่วงที

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง

สนง.ปภ.น่าน รับมอบอุปกรณ์เครื่องกลสาธารณภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้น รวดเร็วและทันท่วงที
ปภ.เขต 15 จังหวัดเชียงราย ส่งมอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดความเสียหายและเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายจำรัส อินแก้ว. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง นายเมฆินทร์ อินนะไชย. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย และ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมรับมอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ช่วงฤดูฝนเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดความเสียหายและเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยเขต 15 เชียงราย เป็นผู้ส่งมอบ
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้จังหวัดน่าน โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับ มอบรถและเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อย่างครอบคลุมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงสูบน้ำออกได้ 28.000 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่ง 14 นิ้วพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ลำ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มา สาธิต ได้ฝึกอบรม ให้บุคลากรป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน สนง.ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง และสาขานาน้อย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปท.ในพื้นที่เสี่ยงภัย เข้าร่วมฟังการสาธิตการใช้เครื่องจักรกล เพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ในการใช้ ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และบำรุงรักษา เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเหตุในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจหากเกิดสถานการณ์ภัยต่างๆ การเดินทางของเครื่องจักรกลสาธารณภัยจาก สนง.ปภ.น่าน ปภ.น่าน ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง สาขาน้อย, ไปยังในพื้นที่กรณีเกิดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงที/ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 537 ครั้ง