รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่41 จังหวัดปทุมธานี และยุติธรรมพบประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 574 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่41 จังหวัดปทุมธานี และยุติธรรมพบประชาชน

วันที 7 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุม Diamond hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่41 จังหวัดปทุมธานี และยุติธรรมพบประชาชนโดยมี นางสาว ยุพาภรณ์ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด
ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้“ปี2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้
ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิการแก้ไข
ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และ
จักรยานยนต์/การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้นกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ และกรมบังคับคดีจึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น
ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่4 ภูมิภาค
ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่41 จังหวัดปทุมธานี และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินอีก 9 แห่ง ได้แก่(๑) ธนาคารออมสิน (2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์(3) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (4) ธนาคารซิตี้แบงก์(5) บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จำกัด (6) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (7) บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล
จำกัด (8) บริษัท เจเอ็มทีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (9) บริษัท โตโยต้า
ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,528 ราย
ทุนทรัพย์966,298,984.98 บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่
ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 9 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 673,982 บาท มอบป้ายศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 6 ศูนย์รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ร่วมงานด้วย

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 574 ครั้ง