โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เข้าร่วมกลุ่ม เครือข่าย นาผือคึมใหญ่ นาแต้ ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโ ยบายที่สำคัญๆในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ในสถานศึกษาให้ปลอดภัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 656 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เข้าร่วมกลุ่ม เครือข่าย นาผือคึมใหญ่ นาแต้ ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโ ยบายที่สำคัญๆในการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ในสถานศึกษาให้ปลอดภัย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี
มีนางสาวกาญจนี อักษรพิมพ์ ผ.อ.โรงเรียนหนองเม็ก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7 คน ได้เข้าร่วม กลุ่มโรงเรียนนาผือ คึมใหญ่ นาแต้ ไปร่วมประชุม โดยมี
นายอดุลย์ กองทอง
ผู.อ.สพป.นาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ยังมี นายสมศักดิ์ พูลเชื้อรอง ผอ.สพป. อำนาจเจริญและผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขต พร้อมด้วยผอ.โรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม 3 กลุ่มเครือข่ายมีดังนี้ กลุ่มโรงเรียนลำเซบาย กลุ่มโรงเรียนไก่คำนาจิกดอนเมย กลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้ เข้าร่วมประชุมอย่าง เพียงกัน ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ เพื่อรับฟังในการ มอบนโยบายสำคัญๆในการเปิดเรียนแบบ on-site ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายโอกาสทางการศึกษา นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา และนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมแนวทางปฏิบัติ
ด้าน นางสาวกาญจนี อักษรพิมพ์ ยังได้กล่าวขอบคุณในการจัดประชุมครั้งนี้ ผ่านผู้สื่อข่าวดีใจที่ได้ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร.ร.หนองเม็ก มาเข้าร่วมประชุมได้รับฟังนโยบายที่สำคัญๆได้รับความรู้ หลากหลายด้าน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาเสริมเติมเต็ม โรงเรียนหนองเม็กต่อไป ผู้สื่อข่าวสังเกตผู้เข้าร่วมประชุม ทุกๆคนก็มีรอยยิ้มดีใจ ทีมีโอกาสได้มาร่วมประชุม หลังจากเว้นระยะห่างมานาน วันนี้ ได้มาฟังนโยบายสำคัญๆ ในขณะนี้เชื้อโรคติดฯต่อก็เบาบางลง ถึงแม้ทางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ประกาศ งดให้ถอดแมสได้ แต่ก็ยังมีการตรวจ วัดอุณหภูมิ ยังสวมแมส เป็นการป้องกัน เชื้อโรคติดต่อและยังป้องกัน ฝุ่นละอองได้ดี อีกอย่างประชาชนเกิดความเคยชินสวมใส่แมส.
ภาพ/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน 098-621-4219

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 656 ครั้ง