มุกดาหารเปิดโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคต ส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 498 ครั้ง

มุกดาหารเปิดโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคต ส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ที่โรงเรียนบ้านไร่ป่าชาดวิทยา ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เป็นโครงการที่ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น รวมถึงยกระดับและส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทำธุรกิจที่ยั่งยืน โดยจัดตั้ง “ร้านอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาติ” เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ผลิตถึงจำหน่าย ชุมชนในพื้นที่ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย และโรงเรียนมีรายได้ที่จะสามารถนำไปลงทุนต่อยอด และพัฒนาโรงเรียนต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน ซึ่งการดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1.โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 2. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

  1. โครงการเลี้ยงปลา 4.โครงการหลุมพอเพียง 5. โครงการไม้ผลแบบผสมผสาน 6. โครงการปลูกผักปลอดสาร 7. โครงการปลูกเห็ดในโรงเรือน 8. โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 9. โครงการร้านค้าอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา โดยการจัดกิจกรรมส่งมอบโครงการในครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 498 ครั้ง