ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 602 ครั้ง

ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมี พระราชวรมเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการฝ่ายอัยการ พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จากการที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพพลานามัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยและได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ทั้งยังทรงพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวด้วย

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 602 ครั้ง