อยุธยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พระญาณดิลก (รอด วราสโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม รูปที่ 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 661 ครั้ง

อยุธยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พระญาณดิลก (รอด วราสโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม รูปที่ 4
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระญาณดิลก (รอด วราสโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม รูปที่ 4 โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม, พระเมธรวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหานิกาย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร, พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม, พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล และพระสังฆาธิการ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีบธีรนันท์ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุปผา พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ศฝร.ตม. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมนำศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
พระญาณดิลก (รอด วราสโย) เป็นพระอาจารย์ผู้ปกครองของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ได้ทรงศึกษาในสำนักของพระญาณดิลก (รอด วราสโย) วัดเสนาสนาราม และเมื่อครั้งทรงอุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระวินัยมุนี (วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระญาณดิลก (รอด วราสโย) วัดเสนาสนาราม เป็นพระศีลาจารย์

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 661 ครั้ง