ร้อยเอ็ด/…
ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ห่วงใยใส่ใจนักเรียน ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนปลอดภัยทางถนนสถานศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 245 ครั้ง

ร้อยเอ็ด/…
ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ห่วงใยใส่ใจนักเรียน ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนปลอดภัยทางถนนสถานศึกษา
วันนี้….4 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ห่วงใยใส่ใจนักเรียน ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนปลอดภัยทางถนนสถานศึกษา ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเริ่มที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการที่เกียวข้อง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า สพม.ร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลด อุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม เครื่องหมายจราจร การใช้รถจักรยานยนต์ ที่เป็นพาหนะเกือบทุกครัวเรือนใช้ในการสัญจร และ มักประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการไม่เคารพกฎจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกวิธี ไม่มี ทักษะในการขับขี่หรือแม้แต่การขับขี่ รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,600 คน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 245 ครั้ง