จังหวัดน่าน แจ้งเตือนภัยประชาชนจังหวัดน่านเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยน้ำหลาก 1- 8 ก.ค.65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 659 ครั้ง

จังหวัดน่าน แจ้งเตือนภัยประชาชนจังหวัดน่านเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยน้ำหลาก 1- 8 ก.ค.65
ด่วนที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแจ้งเตือนนายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ (15 อำเภอ) และหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมรับมือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ระวังน้ำล้นอ่างขนาดกลาง กระทบพื้นท้ายอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ
จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้ นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ (15 อำเภอ) และหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ มีความพร้อม ซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการบัญชาเหตุการณ์ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยในพื้นที่สำหรับหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดน่าน โดย สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารภัยจังหวัดน่าน ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ออกไปฝึกอบรมในเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ครบทั้ง 15 อำเภอ เตรียมความพร้อม แผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร การใช้อุปกรณ์เตือนภัย ไซเลนส์มือหมุน เมื่อไฟ ฟ้าดับ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตรียมการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย การ เฝ้าระวังสถานีเตือนภัยปริมาณน้ำฝน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ซักซ้อมการแจ้งเตือนภัย การเฝ้าระวัง การอพยพ ประชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สัตว์เลี้ยง ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านได้รับการแจ้งเตือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และ ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 18 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วง 1- 8 ก.ค.นี้ มีฝนตกหนักในบางที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการจังหวัด มีวิทยุด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ (15 อำเภอ) และหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ
ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ ฝนตกหนักในพื้นที่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะดินโคลนถล่ม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ให้ระวังดินโคลนถล่ม บ้านเรือนที่อยู่บริเวณเชิงเขา ติดเขามีเสียงผิดปกติ พื้นดินมีรอยเลื่อน รีบอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย
จังหวัดน่าน มีพื้นที่หมู่บ้านเสียงภัยในพื้นที่ แยกเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลาก และ พื้นที่ดินโคลนถล่ม เกือบ 800 หมู่บ้าน/ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 659 ครั้ง