ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปเข้าร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยที่ประเทศฟินแลนด์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 455 ครั้ง

ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปเข้าร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยที่ประเทศฟินแลนด์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธาราม ประเทศฟินแลนด์ โดยมีคณะสงฆ์วัดไทยในยุโรป ร่วมทั้งอุบาสก อุบาสิกา วัดพุทธาราม ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมจำนวน 100 กว่ารูป/คน
การนี้ ผู้แทนคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป อาทิ พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.(ไวโรจน์ วิโรจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน พระวิเทศธรรมาภรณ์ (บัณฑิต วรปญฺโญ Ph.D) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 455 ครั้ง