ผู้ว่าน่าน สั่งการ ปภ.น่าน ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง ลงสำรวจ 2 อำเภอ ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 478 ครั้ง

ผู้ว่าน่าน สั่งการ ปภ.น่าน ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง ลงสำรวจ 2 อำเภอ ได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยฝนตกเกิดน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ตลาดสด บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปัว เชียงกลาง เมื่อเช้ามืดวันนี้
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายจำรัส อินแก้ว. รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง เข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่ อำเภอปัว 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน พื้นที่อำเภอเชียงกลาง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าว่า นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการ ปภ.จังหวัดน่าน ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน วันที่ 1 ก.ค.ในพื้นที่ อำเภอปัว ได้รับผลกระทบอยู่ 2 ตำบล
1.พื้นที่อำเภอปัว
ที่ บ้านเฮี้ย ม.1 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน นางปรานอม ยะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน บอกเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.คืนวันที่ 1 ก.ค.เกิด น้ำป่าไหลหลาก ทำให้ถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร กว้าง 5 เมตรเกิดความเสียหายขาดไป 1 สาย ส่วนความเสียหายในพื้นที่การเกษตร ยังไม่ทราบ อยู่ระหว่างรอการระบายน้ำหมดจากพื้นที่การเกษตรจึงจะทราบความเสียหาย 2).บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมได้เข้าเข้าบ้านประชาชน ตลาด ระดับน้ำสูง เกือบ 2 เมตร พื้นที่ทางการเกษตร บ่อเลี้ยงกบในแปลงนา 42 ราย ได้รับความเสียหาย 6 ราย มีกบตายและถูกกระเสน้ำพัดหายไป กว่า 1 หมื่นตัว บ้านเรือนประชาชน 1 หลัง ในส่วนของท้องถิ่น นายนพรัตน์ ถาวงค์ นายก อบจ.น่าน ได้สนับสนุนรถน้ำไปช่วยเหลือล้างตลาด บ้านเรือนร่วมกับ รถน้ำ อบต.สถาน อำเภอปัว นายสมพร ยาปัน กำนัน ต.สถาน นำลูกบ้านช่วยเก็บกวาดขนสิ่งของ ล้างบ้านเรือน ตลาดสด หน้าวัดส้าน ต.สถาน อ.ปัว
2.พื้นที่อำเภอเชียงกลาง
ที่บ้านพูล หมู่3 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน น้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ร้านกาแฟและบ่อเลี้ยงปลาของประชาชน 1 บ่อ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
การดำเนินการในเบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเข้าไปสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต /ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุบตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 478 ครั้ง