อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เร่งแก้ไขปัญหาการการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเกาะเมือง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง

อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เร่งแก้ไขปัญหาการการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเกาะเมือง
นายพายัพ  คชพลายุกต์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า หลังจากหารือกับ  นายกฤษณ์  เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาชี้แจงว่าขณะนี้ได้จัดระเบียบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์นำร่องแล้ว  2 แห่ง ได้แก่  บริเวณหน้าวัดธรรมมิกราช และบริเวณถนนบางเอียน ให้ผู้บุกรุกรื้อสิ่งปลูกสร้างถาวรออกจากพื้นที่  พร้อมมอบกองสาธารณสุขฯ สำรวจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะประโยชน์ เพิ่มเติมและพบอีกว่า มีร้านค้าที่ทำการค้าบริเวณที่สาธารณะนอกจุดผ่อนผันจำนวนกว่า 800 ร้านค้า รวม 25 จุด  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินการของคณะทำงานของทางเทศบาลนครฯ ได้แต่งตั้งขึ้นมาพิจารณา  พร้อมกันนี้  ป.ป.ช. อยุธยา ยังขอให้เทศบาลนครฯ จัดทำแผนป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  จัดทำสัญลักษณ์หรือปักหมุดพื้นที่สาธารณะประโยชน์  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนำผลประโยชน์ส่วนรวมไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ จะได้เป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง