ปทุมธานี-ประชาชนพาครอบครัวเที่ยวงานมหกรรมสืบสานงานพ่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง

ปทุมธานี-ประชาชนพาครอบครัวเที่ยวงานมหกรรมสืบสานงานพ่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวและบุตรหลาน พาเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรไทย ด้านการเกษตร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคมนี้ ในรูปแบบ Onsite และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ          
   ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรจากทุกภูมิภาค นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร “อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” นำเสนอรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา” ที่ทรงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมถึงราษฎรได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ “ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา” เพื่อให้ราษฎรสามารถจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยภาคีความร่วมมือ ร่วมกันถ่ายทอดศาสตร์แห่งการพึ่งพาตนเองจากทฤษฎีสู่รูปธรรมที่จับต้องได้จริง ในนิทรรศการ “เครือข่ายคลินิกเกษตร กูรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน 10 ฐานการเรียนรู้ และการจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ภายในงานยังมี ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค ที่มากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง