พิธีอุปสมบทพระภูมิภัทร สิริจันโท ณ อุโบสถ วัดโนนดู่ ต สร้างนกทา อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 601 ครั้ง

พิธีอุปสมบทพระภูมิภัทร สิริจันโท ณ อุโบสถ วัดโนนดู่ ต สร้างนกทา อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ
เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ได้มีพระครูอุดมธรรมวัตรดร.เจ้าคณะตำบลสร้างนกทาเหล่าพรวน
พระอุปัชฌายะ พร้อมคณะสงฆ์ได้ทำพิธีอุปสมบท พระภูมิภัทร สิริจันโท ณ อุโบสถวัดโนนดู่ต.สร้างนกทา อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ ในพิธีอุปสมบทครั้งนี้้ ได้มีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องได้มา ร่วมพร้อมเพียงกัน คุณพ่อคุณแม่พระภูมิภัทรสิริจันโทได้กล่าวว่าในการอุปสมบทครั้งนี้ก็จะไปจำวัดปฏิบัติธรรม ณที่พักสงฆ์ถ้ำพระเทพมุนี หรือพระเทพมุนีองค์ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ต.เหล่าพรวนอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ เพื่อปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมวินัย ให้เจริญในธรรม ด้านพระครูอุดมวัฒน์ดร.พระอุปัชฌายะ ได้กล่าวว่า อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ให้ลูกหลานมาบวชเป็นพระภิกษุเพื่อสืบทอด เป็นทายาทในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มีความเจริญงอกงามต่อไป.
ภาพ/ข่าว ประวัติ นิธิ้ตชะยศสกุล รายงาน 098-621-4219

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 601 ครั้ง