“ทีมม้าแก่” ได้ถ่ายเอกสารคัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมร้อยกรองฉบับของวัดป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน วรรณกรรม ประเภทโคลง เรื่อง “อุสสาปารส”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 591 ครั้ง

“ทีมม้าแก่” ได้ถ่ายเอกสารคัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมร้อยกรองฉบับของวัดป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน วรรณกรรม ประเภทโคลง เรื่อง “อุสสาปารส” (คะโลงอุสสาปารส) และได้นำต้นฉบับส่งคืนให้ท่านเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อย ทำไม้ประกับธรรมและห่อผ้าคัมภีร์ให้ใหม่เพื่อการถนอมและรักษาให้ยืนยาวสืบไป โคลงอุสสาปารสนี้นับเป็นเอกสารที่หายากและทรงคุณค่ายิ่งของเมืองน่าน เพราะเจอเพียงฉบับเดียว ส่วนฉบับที่เป็นร้อยแก้วพบอยู่สามสี่วัดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วรรณกรรมเรื่องนี้สมควรปริวรรตเผยแพร่ และนำสำเนาดิจิตัลจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของจังหวัดน่าน ในอนาคตต่อไปครับ
ในการนี้ได้นำคัมภีร์ใบลานที่จารโดย พ่อครูเดช ทะลือ และพ่อครูเอ็ด ทิพย์ปาละ เป็นธัมม์อานิสงส์ และ ปิฏกทัง 3 รวม 6 ผูก และได้แวะเยี่ยมวัดดอนแก้ว และวัดผาขวาง อ.ท่าวังผา เป็นวัดที่ทีมงาน ได้ทำการอนุรักษ์เอกสารโบราณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่ายินดีว่า คณะกรรมการวัดดอนแก้วจะทำตู้ใส่ใบลานโดยเฉพาะเพราะชุมชนได้เห็น การจัดเก็บและห่อผ้าแยกหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนานี้ด้วยครับ สำหรับวัดผาขวาง หลังเข้าพรรษาจะขึ้นๆไปถ่ายตำรายาเป็นระบบดิจิตัล จำนวน 30 รายการครับ/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 591 ครั้ง