อบจ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) ส่งเสริมให้ชาวพิษณุโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 526 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) ส่งเสริมให้ชาวพิษณุโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตร่วมเปิดฯ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกายเพื่อพัฒนา ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่เข้มแข็ง สมบูรณ์และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลสิ่งเสพ ตลอดจนเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2566
สำหรับศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการออกกำลังกาย รวมทั้งสิ้น 34 รายการ อาทิเช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้าแบบสปริงนิ่งไบค์ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะส่วน และอุปกรณ์เวสเทรนนิ่ง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นต้น โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 20.00 น. และหยุดให้บริการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยภายในศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิด พร้อมทั้งมีมาตรการทำความสะอาดเครื่องออกกำลังภายในศูนย์ฯ ทุกวันหลังปิดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
• อายุต่ำกว่า 18 ปี (รายครั้ง 20 บาท / ครั้ง , รายเดือน 300 / เดือน , รายปี 3,000 / ปี)
• ประชาชนทั่วไป (รายครั้ง 30 บาท / ครั้ง, รายเดือน 600 / เดือน, รายปี 5,000 / ปี)
• ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าบริการ (ต้องสมัครเป็นสมาชิก)
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือผู้รักสุขภาพท่านใดสนมาใช้บริการที่ศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.055-321304-5.
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 526 ครั้ง