พุทธศาสนิกชนแพร่ “กังขา” ที่ดิน สปก.
4-01 นำมาสร้างวัดได้หรือ ล่าสุดมีการสร้างวัดในเขต อ.เด่นชัย หน่วยงานตรวจสอบด่วน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 331 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนแพร่ “กังขา” ที่ดิน สปก.
4-01 นำมาสร้างวัดได้หรือ ล่าสุดมีการสร้างวัดในเขต อ.เด่นชัย หน่วยงานตรวจสอบด่วน

“เมืองแพร่” ยุคพ่อเมืองทำนุบำรุงศาสนา ล่าสุด ผุดวัด “เวฬุวันนาคา” กลางที่ดิน สปก.4-01 ไร้การตรวจสอบ เจ้าสำนักปักธงศาสนาพุทธ เร่งก่อสร้างวัด บอกบุญหลายจังหวัดเรี่ยไรระดมเงินเร่งก่อสร้างในที่ดิน สปก.4-01 จี้ สปก.แพร่ ฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัย ตรวจสอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ความคืบหน้าการสร้างวัดเวฬุวันนาคา บริเวณหมู่ที่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ การโครงการสร้างวัดดังกล่าวดำเนินการมานานกว่า 3 เดือนแล้ว มีการปรับพื้นที่ สร้างทำนบเรียงหินริมลำห้วยแม่พวก ป้องการน้ำกัดเซาะ พร้อมสร้างอาคารสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา อาคารหลังแรกสร้างเสร็จไปแล้วร้อยละ 50 เตรียมสร้างศาลาการเปรียญ ในที่ดินจำนวน 6 ไร่ 42 ตารางวาโดยว่าจ้างผู้รับเหมาในท้องถิ่นดำเนินการ

สำหรับโครงการนี้ ดำเนินการโดย พระครูปลัดวชิริล ภททมุนี อายุ 32 พรรษา สังกัดวัดสุทธาวาส หมู่ 4 ตำบลบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และสำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เป็นที่เรียบร้อย มีการปักป้ายประกาศเรื่องการสร้างวัดเวฬุวันนาคาไว้หน้าสถานที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน

การสร้างวัดดังกล่าว เป็นที่สงสัยของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก จึงมีการค้นหาคำตอบว่าเป็นภิกษุมาจากที่ใด แล้วมาสร้างวัดได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวได้ติดตามการสร้างวัดดังกล่าวพบว่า ในหนังสือแจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย เป็นเพียงการรับรองให้เป็นที่พักสงฆ์เท่านั้น ซึ่งในหนังสือรับรองจากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย ระบุว่า พระครูปลัดวชิริล ภททมุนี ได้รับถวายที่ดินจาก นายอำนวย สุรินทร์ ที่ดินเลขที่ 1537 เล่มที่ 10 หน้า 37 ตำแหน่งที่ดินแปลงที่23 ระวาง สปก.ที่ / กลุ่มที่ 892 ที่ดินตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งทาง พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย ได้ลงนามเห็นชอบ พร้อมทั้ง นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ลงนามเห็นชอบด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว กล่าวว่า การที่มีการติดประกาศสร้างวัด ถือว่าไม่ถูกต้อง และในข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน หรือ สปก.4-01 มีเจตนานำที่ดินป่าสงวนมอบให้เกษตรกรเพื่อทำการเกษตรเท่านั้น แต่ในที่ดินแปลงนี้พบว่า สามารถนำมาสร้างวัดได้ จึงเป็นเรื่องน่าแปลก หรือ เป็นเพราะ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผู้ที่เป็นเกษตรกรถวายที่ดินให้สร้างวัดได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ฝ่ายปกครองของอำเภอเด่นชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ควรเร่งทำการสอบสวนและหาทางแก้ไขก่อนสถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ ในกรณีดังกล่าวยังมีการเรี่ยไรเงินสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะสร้างความเดือดร้อนถ้านำเงินที่ทำบุญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แบบนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 331 ครั้ง