จังหวัดร้อยเอ็ด/…
ประสบปัญหาหนี้ ฟังทางนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” กับ ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
ประสบปัญหาหนี้ ฟังทางนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” กับ ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กำลังประสบปัญหาหนี้ เข้าร่วมงาน.. “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน ให้สแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ โดยเลือกหัวข้อเข้าร่วมไกล่เกลี่ยฯ ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานและรับสิทธิไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับผู้กู้ กยศ. (ก่อนฟ้อง) ต้องดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้
1.งานลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
2.ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น กยศ.connect และ
3.ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย พร้อมบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงในวันงาน
“มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน”
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092 714 7488
ขอบคุณข้อมูล คุณยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง