มุกดาหาร เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 436 ครั้ง

มุกดาหาร เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ “การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ”
นางสาวนุชจิรา จันทรสาขา รองประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตำบลผึ่งแดด ในนามคณะทำงาน กล่าวว่า ตามที่กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ร่วมกันกำหนดจัดการอบรมตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ “การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทคดีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร และใกล้เคียงที่รายงานตัวอยู่ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติตำบลผึ่งแดด
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งในท้องถิ่นมีความพร้อมในเรื่องวิทยากรที่จะฝึกสอนถ่ายทอดงานฝีมือ และยังมีสถานที่ศูนย์เรียนรู้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ นำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ในการดำรงชีวิตประจำวันหรือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 436 ครั้ง