พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ “อนุโมทนา”
กับ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ฯ ที่เข้ารับโล่ “ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าฯมรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 708 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ “อนุโมทนา”
กับ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ฯ ที่เข้ารับโล่ “ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าฯมรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตามที่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เข้ารับโล่รางวัล “ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น” มรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ ประทานโล่เกียรติคุณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร กทม.และเข้าร่วมประชุมมหกรรมสื่อสรรค์สรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม(social media) ผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมงานของคณะสงฆ์

และที่ผ่านมาทางวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยการนำ ของพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ผลิตรายการธรรมออนไลน์ ไลน์สด ทางเฟสบุ๊ค เพจวัดพระธาตุช่อแฮ เช่น อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ไลน์สดรายการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันธัมมัสสวนะตลอดปี งานประเพณีวัฒนธรรม 12 เดือน งานรวมพลคนปีขาล และการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา การที่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว สร้างความยินดีกับพุทธศาสนิกชน ประชาชนชนชาวจ.แพร่เป็นอย่างยิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 708 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44