ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 318 ครั้ง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเขต เกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ร้านรักษ์นา คาเฟ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประทีป การมิตรี เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 900,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไก่เนื้อไก่ไข่ และสัตว์น้ำ ที่สำคัญเกษตรกรของจังหวัดฯ เป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองหลวง เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววัด วัง เวียง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม อาหารพื้นบ้านและขนมอร่อย ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำหรับการจัดพิธีเปิดขึ้นในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัด และผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้ครอบคลุมทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น อีกทั้งจัดให้มีจุดจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่าย และผู้บริโภคได้รับทราบ โดยมีเกษตรกรใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตปลอดภัย นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 20 ร้านค้า หมุนเวียน การจำหน่ายทุก ๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์
ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 318 ครั้ง