กิจกรรม Nan’s highland café crafts coffee & culture”
ตามโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 448 ครั้ง

กิจกรรม Nan’s highland café crafts coffee & culture”
ตามโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565
ณ บริเวณกาดข่วงน้อย (ตรงข้ามวัดภูมินทร์) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า

 • กล่าวรายงาน โดย นางนิภารัตน์ ประพฤติ
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
 • กล่าวเปิดงาน โดย นายชัยนรงค์ วงใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • คณะผู้บริการ และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน
 • ประธานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนเผ่า
 • ร้านกาแฟเดอม้ง
 • ร้านกาแฟภูสัน
 • สาธิตการทำอาหารม้ง
 • สาธิตการทำอาหารชนเผ่าเมี่ยน
 • กลุ่มบ้านห้วยเลียบชนเผ่าถิ่น
 • สาธิตเขียนผ้าเขียนเทียนรัตนาพร
 • ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
 • กลุ่มจักสานบ้านห้วยไฮ
 • กลุ่ม “ญอกมละบริน่าน”
 • โรงเรียนเพียงหลวง
 • ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
 • โครงการหลวงขุนสถาน
 • กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง
 • บูธศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดน่าน
 • บูธสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
  และบูธจำหน่ายสินค้าจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 4 ศูนย์ฯ
  1.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
  2.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก
  3.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
  4.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
 • คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับที่พักคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนเผ่า
 • ร้านกาแฟเดอม้ง
 • ร้านกาแฟภูสัน
 • สาธิตการทำอาหารม้ง
 • สาธิตการทำอาหารชนเผ่าเมี่ยน
 • กลุ่มบ้านห้วยเลียบชนเผ่าถิ่น
 • สาธิตเขียนผ้าเขียนเทียนรัตนาพร
 • ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
 • กลุ่มจักสานบ้านห้วยไฮ
 • กลุ่ม “ญอกมละบริน่าน”
 • โรงเรียนเพียงหลวง
 • ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
 • โครงการหลวงขุนสถาน
 • กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง
 • บูธศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดน่าน
 • บูธสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
  และบูธจำหน่ายสินค้าจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 4 ศูนย์ฯ
  1.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
  2.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก
  3.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
  4.บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
  ภาพข่าว วิสุทธิ์ ศรีเมือง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 448 ครั้ง