เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 523 ครั้ง

เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทาง นายอดุลย์ ไหลทุ่ง ได้มอบหมายให้ นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรี นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัด นายม้วน สูงศักดิ์ รองประธานสภา สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งมี นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

นายศิริพงค์ วงศ์แสน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก-เยาวชน ได้รับความรู้ ในการป้องกัน และทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็ก-เยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำและฝึกฝนการทำงานร่วมกัน และการดำเนินโครงการในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจาก นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ และให้การสนับสนุนคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นำน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่เข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณทีมคณะวิทยากร ร.ต.ท.เดชา เหมืองจา รอง สว.(ป) สภ.พระธาตุช่อแฮ และ ร.ต.ต.ทองชู ปัทมภรณ์พงศ์ รอง สว.(ป) สภ.เมืองแพร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 523 ครั้ง