อำเภอสูงเม่นฯ “สร้างขวัญและกำลังใจ ” จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง

อำเภอสูงเม่นฯ “สร้างขวัญและกำลังใจ ” จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

เมื่อที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสตื่นตัวตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

โดยมีนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนของทั้งภาครัฐและเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสูงเม่น เข้าร่วมพิธีและเดินขบวนรณรงค์ในวันยาเสพติดโลก และมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สานสัมพันธ์นัดกระชับมิตร ระหว่าง ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบกับ ทีมส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง