องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครู

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 836 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครู

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายนคร แอบแฝง และนายชาติ เหมืองหม้อ รองนายก อบต.ร่องฟอง ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ ประจำปี 2565 ณ ศพด.บ้านน้ำชำ เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครู

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครู โดยได้มอบหมายให้ นายนคร แอบแฝง และนายชาติ เหมืองหม้อ รองนายก อบต.ร่องฟอง ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครูด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 836 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44