เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตร “ตลาดนัดช่วยเหลือ เกษตรกรน่าน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 293 ครั้ง

เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตร “ตลาดนัดช่วยเหลือ เกษตรกรน่าน”

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีนโยบายในการดำเนินการตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำ มาโดยตลอดนั้น
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 38 ได้เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวน่าน เปิดพื้นที่หน้าค่ายฯ เป็น “ตลาดนัดช่วยเหลือ เกษตรกรน่าน” และขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดน่าน จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เช่น ผักปลอดภัย ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ มะม่วง สับปะรด อะโวคาโด เห็ด ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาในด้านผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีการจำหน่ายสินค้าในวันอังคารของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความสุข มีรอยยิ้มและมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก ที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาศ/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 293 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44