เชียงกลาง น่าน จัดกิจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง

เชียงกลาง น่าน จัดกิจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
23 มิถุนายน 2565 : 09.00 น. นายชนินทร์ พันธ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ศูนย์อำนวยการและป้องกันยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 8/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่องแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประธานได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2565 นำกล่าวคำปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองร้อย ตชด.325 สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง อาสาสมัครรักษาดินแดนกองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง นักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”,โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม,โรงบ้านสบกอน,โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115,โรงเรียนบ้านน้ำคา,ราษฎรบ้านสยกอน2 หมู่11,บ้านน้ำคา เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด จำนวนกว่า 300 คน
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง