ปทุมธานี- วัดโบสถ์ สามโคก
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
เจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)พระครูเอนกสารคุณ(สดธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์
และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป
ปีที่ ๑๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง

ปทุมธานี- วัดโบสถ์ สามโคก
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
เจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)พระครูเอนกสารคุณ(สดธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์
และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป
ปีที่ ๑๕

ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดโบสถ์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระราชวรมเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
พร้อมด้วยคุณไมตรี ยิ้มแย้ม
พลตำรวจตรีชุมพล ชาญชนะโยธิน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง
นายอำเภอสามโคก แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์ยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย

ส่วนบรรยากาศภายในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี ) พระครูเอนกสารคุณ (สด ธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์ และ อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูปปีที่ ๑๕
ก่อนเริ่มพิธีได้มีศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชน ทั้งใกล้และไกลได้เดินทางมาสถานที่จัดงานและเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณปัทมา เก่งเขตรกิจ
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป นอกจากนี้ยังมีศิษย์ยานุศิษย์ได้นำอาหารคาว หวาน ก๋วยเตี๋ยว มาร่วมออกโรงทานให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้รับประทานอาหารฟรี ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วัดระฆังโฆสิตาราม ท่านเป็นสามเณรที่เทศน์ได้เพราะ
ครั้นอายุครบอุปสมบท รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง
ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สามเณรโตมีความรู้แต่ฉานในพระธรรมวินัยยิ่งนัก พอบวชเป็นพระภิกษุใหม่
คนทั่วไปก็พากันเรียกท่านว่า”มาหาโต” ทั้งๆที่ท่าน ยังมิได้เป็นเปรียญสมเด็จพุทธจารย์ โต ไม่ปรารถนานายศักดิ์ คงเป็นพระมหาโตมาตลอดหรือบางคน ก็เรียกว่า”ขรัวโต”สมเด็จรัชกาลที่ ๔ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมที่พระธรรมกิติ
เมื่อพ.ศ. ๒๓๔๕ ต่อมาเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพกวี
และได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพุฒาจารย์โต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗
สมเด็จพุฒาจารย์ โต ถึงมรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ อายุ ๘๕ ปีอยู่ในสมณเพศ ๖๕ พรรษา
นอกจากนี้ทางวัดโบสถ์
ยังมีจัดมหรสพสมโภช เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง