ชาวเด่นชัย “เป็นปลื้ม” กับ ทต.เด่นชัยทำงานฉับไว ใช้ “โซเซียล” ช่วยให้งานสะดวกเพิ่มขึ้น ล่าสุด ส่งจนท.กองช่างลุยซ่อมแซมถนนหน้าวัดอินทนิเวศน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง

ชาวเด่นชัย “เป็นปลื้ม” กับ ทต.เด่นชัยทำงานฉับไว ใช้ “โซเซียล” ช่วยให้งานสะดวกเพิ่มขึ้น ล่าสุด ส่งจนท.กองช่างลุยซ่อมแซมถนนหน้าวัดอินทนิเวศน์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนชำรุด ที่บริเวณหน้าวัดอินทนิเวศน์ หมู่ที่ 10 บ้านปากพวก หลังได้รับแจ้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า
การสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ในปัจจุบันมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก Social จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานสะดวกเพิ่มมากขึ้น และทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้ฝากข้อความทาง Facebook ของเทศบาลตำบลเด่นชัย หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนมีการชำรุด จุดไหนตรงไหนขอให้แจ้งมาทาง ข้อความเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง